Štúdium MBA

Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA predstavuje profesijný vzdelávací program, vďaka ktorému si prehĺbite doterajšie vedomosti a získate komplexný pohľad na management a riadenia. 

Štúdium MBA na ESBM

Akčná cena štúdia MBA 3 099 € bez DPH platí iba do 24. 6. 2018. Školné si navyše môžete rozložiť až do 10 splátok bez navýšenia ceny štúdia!

Pre vyplnenie a odoslanie prihlášky využite náš jednoduchý online formulár:

Online prihláška

Prečo študovať MBA na ESBM?

 • Získate nové znalosti a dozviete sa aktuálne trendy z oblasti managementu, leadershipu či financií.​
 • Prepojíte svoje teoretické poznatky s praxou a naučíte sa ich okamžite aplikovať vo vašej firme alebo zamestnaní. 
 • Naučíte sa nové strategické postupy a inovatívne riešenia.
 • Môžete študovať online formou v kombinácii s interaktívnymi workshopmi, ktoré sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy (4x za štúdium, vždy v sobotu). 
 • Štúdium môžete zahájiť kedykoľvek v priebehu roka a vďaka e-learningu začať študovať okamžite. Štúdium je tak časovo veľmi flexibilné.
 • Vybrať si môžete z 19 špecializácií MBA a zostaviť si svoj vzdelávací program. Študijné materiály od nás získate zdarma.
 • Spolupracujeme so špičkovými lektormi a kapacitami vo svojich oboroch.
 • V rámci štúdia získate mnoho nových kontaktov či už profesijného, obchodného alebo osobného charakteru.
 • Naša škola disponuje medzinárodnými akreditáciami a okrem toho sme získali ocenenie od európskej akreditačnej komisie.
 • Po úspešnom absolvovaní štúdia získate prestížny titul MBA a manažérske vzdelanie, ktoré posilní vašu pozíciu na trhu práce.
 • Podanie prihlášky je zdarma a navyše bez prijímacích skúšok. Uchádzači však musia splniť podmienky pre prijatie.

Viac informácií o výhodách štúdia MBA na ESBM

Z ktorých špecializácií MBA sa dá vybrať?

Ako štúdium MBA v ESBM prebieha?

 • Štúdium akejkoľvek MBA špecializácie je možné začať kedykoľvek v priebehu roka.
 • Výučba prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny a celé štúdium trvá 1 rok.
 • Ide o kombináciu on-line štúdia s interaktívnymi seminármi. Semináre sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy (iba 4x za štúdium, vždy v sobotu).
 • V rámci online štúdia získajú študenti prístup do moderného e-learningu (študentskej sekcie), kde nájdu študijné materiály a mnoho ďalšieho.
 • Termíny prezenčnej výučby si študenti volia sami. Majú možnosť vyberať zo širokej ponuky. Najbližší termín prezenčnej výučby základného bloku je 8. 9. 2018.
 • Celé štúdium sa skladá z 3 vzdelávacích blokov (základný, špecializovaný a voliteľný), ktoré sú ďalej rozdelené na 10 študijných modulov.
 • Výstupom študijných modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie.
 • Nad rámec výučby sa môžu študenti zúčastniť bonusových odborných seminárovworkshopov, ktoré usporadúva škola. V prípade záujmu je možné za absolvované workshopy získať certifikát.
 • Štúdium je ukončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce. Po úspešnom obhájení získa absolvent/ absolventka titul MBA.

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Predbežný termín stretnutia
Správa
Štúdium MBA - Hodnotenie 4.78/5 - Hodnotilo 74 užívateľov